Meny

Varer uten innhold

Innledning

I denne hjelpeartikkelen vil vi vise hvordan man kan sjekke om noen varer mangler innhold i nettbutikken, og jobbe effektivt med å legge inn innhold på disse varene.

Steg for steg: Jobb effektivt med varer uten innhold

Lag filteret "Publiserte varer uten innhold"

1. - 2. Gå til Produktverktøyet: Arkiv → Produkter

3. Trykk på "Filter" 

Produktverktoy_filter.jpg

4. Huk av at filter skal vise publiserte varer

5. Huk av at filter skal vise varer uten innhold

6. Trykk bekreft. I dette tilfellet manglet flere varer innhold.

I søkefeltet kan du også filtrere listen videre med å legge inn søkeord. Eksempelvis "Telt" eller "Liggeunderlag" dersom man ønsker å hente ut disse i første omgang. Publiserte varer uten innhold.jpg

Lagre filter

Ved å trykke på pilen ved siden av "Filter" knappen kan du lagre filteret slik: 

1. Trykk på "Lagre som nytt filter" → 2. Gi filter et navn → 3. Lagre filter.

Produktverktoy_hvordan lagre filter.jpg

Legg inn innhold på varer som mangler dette

Dersom du kopierer teksten til innhold fra en word-fil, en annen nettside etc. så kopiere du også med deg formatering derifra. Det kan resultere i at innholdet får en annen farge eller font. Vårt tips er å lime teksten inn og ut av notepad / notisblokk før du legger den inn som innhold slik at du fjerner formateringen.

Senario 1: Det er få varer uten innhold

Gå inn på produktet → Legg inn innhold → Publiser → Gå tilbake til listen
Gå inn på neste produkt → Legg inn innhold → Publiser → Gå tilbake til listen er tom

Eksempelvis:

1. Gå inn på produktet → 2. Gå til fanen "Innhold" → 3. Legg inn innhold → 4. Publiser → 5. Gå tilbake til listen

Varer uten innhold_1.jpg

Varer uten innhold_2.jpg

6. Gå til neste produkt og utfør samme prosess. Jobb gjennom listen til den er tom og alle publiserte varer har innhold.

Varer uten innhold_3.jpg

Senario 2: Det er mange varer uten innhold

Når det er snakk om mange varer som mangler innhold, så velger man stort sett å legge inn innhold som beskrevet ovenfor. Man bruker et filter i produktverktøyet som viser varer uten innhold og jobber derifra med å legge inn innhold på hver enkelt vare. 

En alternativ mulighet er å eksportere varene i en Excel-fil, legge innhold (inkl. HTML-kode) inn i Excel-filen for så å importere Excel-filen i nettbutikken. Ettersom Excel-filen krever at man legger inn HTML-kode for avsnitt og linjeskift, så blir det ofte like effektivt å legge innhold (og ingress) inn i nettbutikken fremfor å importere det. Det er gjerne når det kun er et avsnitt som skal tilføres produktene under innhold, at man velger å importere dette. Dersom det er mer tekst enn et avsnitt, så vil det ofte være like effektivt å legge innhold og ingress inn i nettbutikken.

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss