Meny

Varer uten ingress

Innledning

I denne hjelpeartikkelen viser vi hvordan man kan sjekke om varer mangler ingress i nettbutikken, og jobbe effektivt med å legge inn ingress på disse varene.

Steg for steg: Jobb effektivt med varer uten ingress

Lag filteret "Publiserte varer uten ingress"

1. - 2. Gå til Produktverktøyet: Arkiv → Produkter

3. Trykk på "Filter"

Produktverktoy_filter.jpg

4. Huk av at filter skal vise publisert varer

5. Huk av at filter skal vise varer uten ingress

6. Trykk bekreft. I dette tilfellet manglet flere varer ingress

I søkefeltet kan du også filtrere listen videre ved å legge inn søkeord. Eksempelvis "Telt" eller "Liggeunderlag" dersom man ønsker å hente ut disse i første omgang. Publiserte varer uten ingress.jpg

Lagre filter

Ved å trykke på pilen ved siden av "Filter" knappen kan du lagre filteret slik: 

1. Trykk på "Lagre som nytt filter" → 2. Gi filteret et navn → 3. Lagre filter.

Produktverktoy_hvordan lagre filter.jpg

Legg inn ingress på varer som mangler dette

Dersom du kopierer ingressen fra en word-fil, et annen nettside etc. kopierer du også med formateringen derifra. Det kan resultere i at ingressen får en annen farge eller en annen font. Vårt tips her vil være å lime teksten inn og ut av notepad / notisblokk før du legger den inn som ingress slik at du fjerner formateringen.

Senario 1: Det er få varer uten ingress

Gå inn på produktet → Legg inn ingress → Publiser → Gå tilbake til listen
Gå inn på neste produkt → Legg inn ingress → Publiser → Gå tilbake til listen er tom

Eksempelvis:

1. Gå inn på produktet → 2. Gå til fanen "Innhold" → 3. Legg inn ingress → 4. Publiser → 5. Gå tilbake til listenVarer uten ingress_1.jpg

Varer uten ingres_2_.jpg

6. Gå til neste produkt og utfør samme handlig. Jobb gjennom listen til den er tom og alle publiserte varer har ingress. 

Varer uten ingress_3_.jpg

Senario 2: Det er mange varer uten ingress

Når det er snakk om mange varer som mangler ingress, så velger man stort sett å legge inn ingress som beskrevet ovenfor. Man bruker et filter i produktverktøyet som viser varer uten ingress og jobber derifra med å legge inn ingress på hver enkelt vare. 

En alternativ mulighet er å eksportere ut varene i en Excel-fil, legge ingress (inkl. HTML-kode) inn i Excel-filen for så å importere Excel-filen tilbake til nettbutikken. Ettersom Excel-filen krever at man legger inn HTML-kode for avsnitt og linjeskift, så blir det ofte like effektivt å legge ingress (og produktbeskrivelse) inn i nettbutikken fremfor å importere det. Det er gjerne når det kun er et avsnitt i ingressen som skal tilføres produktene, at man velger å importere ingressen. Dersom det er mer tekst enn et avsnitt, så vil det ofte være like effektivt å legge ingress og produktbeskrivelse inn i nettbutikken.

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss