Meny

Eksempel: Opprett mange varer

Innledning

Når man skal opprette mange varer i nettbutikken, så jobber man mest effektivt ved bruk av Excel og produktvertøyet i nettbutikken. Denne arbeidsmetodikken kan kort oppsummeres slik: 

→ Import av varedata: All varedata legges i en Excel-fil (en standard Excel-mal benyttes). Vurder om ingress og innhold skal legges inn i nettbutikken. 

→ Sjekk om noen varer mangler varedata: Excel-filen importers til nettbutikken. Deretter brukes produktverktøyet til å sjekke om noen varer mangler viktig informasjon som pris.

→ Importer produktbilder: Videre importeres produktbilder. Når bilder er navngitt samme som varenummer, så de legger de seg automatisk som hovedbilde til produktet i nettbutikken. 

→ Legg varer i meny-kategori: Til slutt legger man varene i en meny-kategori (med bruk av produktverktøyet) og man er i mål. 

Når basis vareinformasjon som varenummer, varenavn, pris og mva opprettes i regnskapet (ikke nettbutikken) må man først:

Opprette varene i regnskapet: Legg inn basis vareinformasjon som varenummer, varenavn, pris og mva opprettes i regnskapet

Filtrer ut varene i nettbutikken: Bruke produktverktøyet til å filtrere ut varene som har blitt overført fra regnskapet og som man skal jobbe videre med.

Eksporter ut varene fra nettbutikken: Eksporter ut varene i en Excel-fil som benyttes til å legge inn resterende varedata til produktene. 

I denne hjelpeartikkelen vil vi derfor inkludere dette leddet og ta utgangspunkt i at basis vareinformasjon som varenummer, varenavn, pris og mva er opprettet i regnskapet. (Steg 1 - 3 lengre ned i denne hjelpeartikkelen.) 

Hvilke varer skal opprettes?

I følgende eksempel har vi begrenset oss til opprettelse av disse 4 varene som skal ligge i kategori "Liggeunderlag" (under Utstyr): 

Liggeunderlag_1.jpg

Produktene skal tildeles informasjon som illustrert nedenfor. Info som varens lengde, høyde, bredde, vekt vil ikke være synlig ut mot nettkunder - men nødvendig info for fraktberegning.  

Snotinn liggeunderlag.jpg

Steg for steg: Hvordan bruke produktverktøyet ved opprettelse av varer

1. Varer er opprettet i regnskapet

I vårt eksempel er basis vareinformasjon opprettet i regnskapet:

  • Varenummer
  • Varenavn
  • Pris
  • Mva

2. Filtrer ut varene (Produktverktøyet)

Vi går først inn på filter:

1. - 2. Gå inn på produktverktøyet her: Arkiv → Produkter 

3. Trykk på knappen "Filter" 

Produktverktoy_Filter1.jpg

Deretter legger vi inn kriterier for filter. Vi velger å filtrere ut varene vi skal jobbe med basert på at de ikke er publiserte og dato for opprettelse. 

4. Huk av "Ikke publiserte"

5. Oppdatert dato "Mer enn 01.022023" 

6. Trykk "Bekreft" og varene er filtrert ut. 

Produktverktoy_Filter2.jpg

Så ønsker vi å lagre filteret slik at vi enkelt kan gå tilbake til dette ved behov: 

7. Gå på nedtrekks-menyen for filter

8. Gi den filtrerte listen et navn, her "Varer etter 01.02.2023"

9. Lagre - og vi er i mål med filtrering av varer.

Produktverktoy_filter3.jpg

3. Eksporter ut varene (Excel-fil via Produktverktøyet)

Nå som vi har filtrert ut varene som vi skal jobbe med, ønsker vi å eksportere ut varene i en Excel-liste slik at vi kan jobbe videre med å legge inn vareinfo i Excel. Det gjøres slik: 

  1. Merk varene 
  2. Eksporter ut varene

Eksporter ut varene.jpg

4. Legg inn varedata (Excel-filen)

Nedenfor vises et utsnitt av den eksporterte Excel-listen, som er standard Excel-mal for import av varer. Den eneste forskjellen er at eksporten inkluderer basis vareinformasjon (varenummer, varenavn, pris og mva) som allerede har blitt overført fra regnskapet. 

Eksporter ut varer.jpg

Standard Excel-mal for import av varer kan også lastes ned her:
(Benyttes når varer opprettes i nettbutikken og ikke i regnskapet)  

Last ned mal for import av produkter.jpg

Ingress og innhold 

I kolonene for ingress og innhold, må man bruke HTML kode i disse feltene. Når teksten man skal legge inn er uten linjeskift, så er ikke HTML koden avansert, man må bare legge til <p> foran teksten og </p> etter teksten. Dersom man skal ha linjeskift i teksten, så må <br/> legges inn i teksten. Da bør man vurdere om det er like raskt å legge teksten inn på varekortet i nettbutikken (hvor man ikke trenger HTML kode) fremfor i Excel filen som skal importeres til nettbutikken.

Nedenfor vil vi vise hvordan vi la inn ingress uten linjeskift og innhold med linjeskift for varen "Snøtinn": 

Beskrivelse og innhold.jpg

I Excel arket under kolonnen "Ingress" la vi inn teksten:  

<p>Snøtinn liggeunderlag er et slitesterkt, varm liggeunderlag til 1 person. Liggeunderlaget er lett i vekt og passer utmerket til telturer både sommer og vinter.</p>

I Excel arket under kolonnen "Innhold" la vi inn teksten:

<p>Temperatur ned til: -20°C<br />Vekt: 1,8 kg<br />Fyllmateriale: 160 g/m2 Texpedloft mikrofiber bluesign®-sertifisert<br />Yttermateriale: 75 D/170 D resirkulert polyester Oeko-Tex® 100 sertifisert</p>

Publisere varene ved import

I Excel arket under kolonnen "Publisert" legger man inn "True" dersom varene skal publiseres.  I dette eksempelet velger vi å publisere varene ved import. Da blir varene synlig i nettbutikken ved søk, men ikke via meny-strukturen før man legger varene i en varekategori.

Publiser varene etter import

I Excel arket under kolonnen "Publisert" legger man inn "False" dersom varene ikke skal publiseres ved import.

Når man er klar for å publisere varene, kan man gjøre det ved en import, eller bruke produktverktøyet slik: 

1. Huk av i toppen av listen, slik at alle produkter blir merket

2. Publiser

Publiser alle varer i en liste.jpg

5. Importer varene (Excel-filen via Import-funksjonen)

Når du har lagt inn nødvendig data i Excel-listen, importeres Excel-listen til nettbutikken. 

Excel-listen importeres slik:

1.-2. Gå til Arkiv → Arkiv innstillinger → Import

3. Legg til filen du skal importere

4. I nedtrekks-menyen for "Importer som" velg "Produkter"

5. Last opp fil 

Import varer_1.jpg

6. Dersom prisene du har oppgitt i Excel-filen er inkl. mva - så huk av her. 

7. Trykk "Verifiser" og sjekk om importen vil lykkes. 

8. Trykk "Import" og du er i mål med importeringen

Import av varer_2.jpg

6. Sjekk om noen varer mangler viktig info som pris (Produktverktøyet)

Etter at vi har importert varedata, ønsker vi å dobbeltsjekke at ingen varer mangler pris. Vi filtrer derfor ut pris og ser at ingen varer mangler det:

Sjekk om varer mangler pris.jpg

7. Importer produktbilder (Import funksjon for bilder)

Ved å navngi bildene med varenummer, vil administrasjon av bilder bli mye enklere. Bilder til hovedprodukter skal navngis slik: "hovedproduktnummer.jpg" - eksempelvis "SKL101.jpg" - da vil bilder legge seg automatisk på produktene i nettbutikken ved import. 

Slik importeres de fire bildene:

1.- 4. Gå til Arkiv → Arkiv innstillinger → Import → Varebilde import

5. Velg mappen bildene skal importeres til. (Vi har opprette en bildemappe i bildearkivet kalt "Produktbilder" for alle produktbilder)

6. Auto-oppdater publisert innhold er automatisk huket av. 

7. Last opp bildene som skal importeres. I screen shot nedenfor har vi allerede gjort det. 

8. Start opplastning og du er i mål med bildeimporten.

Import bilder 1.jpg

(Les info om bildeimport finner du i tag "Import" nederst i denne hjelpeartikkelen) 

8. Legg varene i meny-kategorier (Produktverktøyet) og du er i mål!

Vi filtrerer først ut varene som er publiserte og mangler meny: 

1. Vi huker av at filter skal vise publiserte varer

2. Vi huker av at filteret skal vise varer som mangler kategori under "Varemeny" 

3. Vi søker opp varer som har "liggeunderlag" i varenavnet sitt 

Publiserte varer uten meny inkl. liggeunderlag.jpg

Deretter legger vi varene i kategori: 

  1. Merk varene
  2. Trykk på ikonet "Legg i kategori"
  3. Velg kategori
  4. Trykk "Legg til" 

Legg varer i kategori med produktverktøyet.jpg

(Har du ikke opprettet kategorier for varemeny? Les mer om opprettelse av kategorier for varemeny i tag "Varemeny" under)

Vi har allerede publisert varene, så da er jobben ferdigstilt og vi er i mål! 

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss