Meny

Legg varer i en kategori

Innledning

I denne hjelpeartikkelen viser vi hvordan du legger en vare i meny-kategorien "Telt" i nettbutikken. 

Hva er en kategori? 

En kategori består av en liste varer. Fremgangsmåten for å legge en vare i en kategori vil være den samme uansett type kategori. I nettbutikken har vi blant annet opprettet følgende kategorisering: Varemeny > Utstyr > Telt. Hovedkategorien "Varemeny" benyttes for å bygge varemenyen i nettbutikken. I eksempelet under er varen "Snøtinn telt" lagt i kategori "Telt" og varen blir synlig i nettbutikken som illustrert nedenfor: 

Legg vare i kategori.jpg

Steg for steg: Hvordan legge en vare i en kategori

  1. Stå på kategorien som du skal legge varer i, her "Telt"
  2. Trykk på pluss tegnet
  3. Stå på "Varer" 
  4. Søk opp varen, her "Snøtinn telt" (legg merke til at søkeresultatet kun viser publiserte varer)
  5. Merk varen
  6. Tykk "Ok" og du er i mål! 

Legg til vare i kategori.jpg

Alternative arbeidsmetodikker 

En kategori er som nevnt innledningsvis en liste med varer. Arbeidsmetodikken beskrevet ovenfor er mye brukt ettersom det er her man ser at varene legger seg i listen til den aktuelle kategorien.

Når man skal jobbe med å legge mange varer over i kategori, så kan man også vurdere å gjøre dette via produktverktøyet eller via import. Les evt. mer om dette i tag "Kategori" under. 

(På varekortet kan legge en vare i kategori, men det er lite praktisert ettersom det er en lite effektiv arbeidsmetodikk.)

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss