Meny

Oppnå god kontroll over dine rabatter

Hvordan oppnå god kontroll på rabatter i nettbutikken? 

Det er veldig lett å opprette rabatter uten å tenke over vedlikeholde av rabatter på lang sikt. Om man mister kontrollen over rabatter i nettbutikken, så kan det resultere i en større oppryddingsjobb. Denne hjelpeartikkelen er en veiledning for å oppnå god kontroll på rabatter i nettbutikken. 

Gjør deg kjent med ulike rabatter, og hvor alle ligger i nettbutikken

1. - 2. Gå til oversikten over alle rabatter i nettbutikken her:  
Nettbutikk > Rabatter

Rabatter oversikt.jpg

3. Rabatt på enkeltvare. Her er et eksempel på en rabatt som er laget på en enkeltvare uten beskrivelse. Når man er flere i bedriften som administrerer rabatter, så vil det bli vanskelig å vite hvorfor varen har blitt rabattert når beskrivelse mangler. Rabatten vil da kanskje bli slettet internt i bedriften. Rabatt på enkeltvare blir ikke så ofte benyttet, ettersom det er lite effektivt å legge inn rabatt manuelt på hver vare. En sånn praksis vil også resulterer i et høyt antall rabatter i nettbutikken. Da mister man ofte kontrollen over rabatter. Anbefalt praksis er å opprette rabatt-lister i stedet. 

4. Rabatt på alle varer i en meny-kategori. En meny-kategori viser kategoriseringen av nettbutikken sine produkter. Her er et eksempel på en rabatt hvor hele meny-kategorien "Telt" i nettbutikken er rabattert med 20 % (ikke rabatt-liste)

5. Kategorier for rabatter / rabatt-lister. En kategori er en liste med varer. Ved å opprett kategorier for rabatter / rabatt-lister, så kan men legge varer fra ulike meny-kategorier i rabatt-listene. Rabatt-lister er enkel og effektiv å jobbe med og de gir og gir en god oversikt over hvilke varer som er rabatterte i nettbutikken. Det kan være lurt å spesifisere i beskrivelsen at rabatten er knyttet opp mot en rabatt-liste for god intern kontroll. 

6. Rabatt på hele nettbutikken gjeldende for en kundegruppe. Her er eksempel på en rabatt begrenset til å gjelde en kundegruppe som har fått 10 % på hele nettbutikken. 

Lag gode rutiner for opprettelse av rabatter

  • Opprett rabatt-lister fremfor å lage rabatt på mange hver enkelt varer 
  • Opprett noen faste rabatt-lister, eksempelvis på 10 % rabatt, 20 % rabatt etc.
  • Når hele nettbutikken skal rabatteres med eksempelvis 10 %, så lag en rabatt som gjelder hele nettbutikken.
  • Lag rutine for sletting av rabatter som er utgått, og ikke skal gjenbrukes i rabattlister 
  • Gi rabatter gode beskrivelser
  • Sett start og sluttdato på rabatter
"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss