Meny

Opprett kategorier for rabatter / rabatt-lister (anbefalt praksis)

Innledning

Den enkleste måten å administrer rabatter i nettbutikken er å opprette liste-kategorier med rabatt / rabatt-lister. I denne hjelpeartikkelen vil vi vise hvordan vi oppretter rabatt-listen "Rabatt 10 %". 

Hva er liste-kategorier med rabatt / rabatt-lister?

En kategori består av en liste varer. I nettbutikken, under kategorien "Lister" er det en kategori som heter "Rabatter". Her opprettes kategorier med ulike rabatter (rabatt-lister). En kategori har eksempelvis 10 % rabatt, mens en annen kategori har 20 % rabatt. 

Nedenfor har vi lagt varen "Skarven telt" i kategorien "Rabatt 10%":

Skarven telt i rabattliste_rabatt10.jpg

- og varen har blitt rabattert med 10 % i nettbutikken:  

Rabatt i nettbutikken.jpg

Steg for steg: Hvordan opprette kategori med rabatt?

1. Opprett kategorien

1. Stå på "Rabatter" 

2. Trykk på "Opprett ny sub-kategori"

3. Legg inn navn på kategori, her "Rabatt 10 %"

4. Trykk "Ok"

Kategori rabatt 10.jpg

2. Lag en rabatt på 10 % 

1. Stå på kategorien 

2. Trykk på "Vis kategori detaljer"

3. Gå til fanen "Rabatt"

4. Gi Rabatten en beskrivelse, her "Rabatt 10 % (rabatt-liste)"

5. Her har du mulighet til å sette varighet på rabatten

6. Legg inn rabatt %: "10"

7. Lagre

Rabatt på rabatt-liste.jpg

Legg varer i rabatt-listen

Her har vi lagt varen Skarven telt i listen, og varen blir med det samme rabattert i nettbutikken: 

(Trykk på "+" tegnet for å legge til varer i listen. Les evt. "Legg vare i en kategori")

Legg vare i rabatt-liste og den blir rabattert i nettbutikken.jpg

Steg for steg: Hvordan sette varighet på kampanjeperioden? 

Alternative løsninger er: 

  • Sett varighet på rabatten 
  • Sett varighet på varene i rabatt-listen 
  • Fjern varene fra kategorien når de ikke skal være rabattert lengre 

Anbefalt praksis er å opprette kategorier / rabattlister hvor alle varene skal være på tilbud i samme tidsintervall, slik at man kan sette varighet på rabatten fremfor hver enkelt vare. 

Sett varighet på rabatten 

1. Under fanen "Rabatt" gå inn på rabatten

2. Sett inn varighet

3. Lagre

Senere kan du bare åpne rabatten igjen, og endre start og sluttdato 

Sett varighet på rabatten_1.jpg

Sett varighet på varene i rabatt-listen

Sett inn start og sluttdato som illustrert nedenfor: 

Sett start og sluttdato paa varene.jpg

Fjern varene fra rabatt-listen når de ikke skal være rabattert lenger

1. Merk varene som skal fjernes

2. Trykk på minus tegnet og varene blir borte fra listen og ikke lengre rabattert. 

Fjern varene fra rabatt-listen.jpg

Steg for steg: Hvordan begrense rabatt-listen til å gjelde en kundegruppe? 

Legg inn kundegruppe på rabatten

En kan begrense rabatten til å gjelde spesifikke kundegrupper på denne måten

1. Gå inn på rabatten

2. Sett inn hvilke kundegruppe(r) rabatten skal gjelde for, her har vi lagt inn "Ansatte"

3. Spesifiser gjerne på rabatten at den gjelder en kundegruppe

4. Lagre

Rabatt som gjelder kundegruppe.jpg

5. Her kan du se at rabatten nå har fått nytt navn

6. Spesifiser gjerne at rabatt-listen gjelder en kundegruppe

7. Lagre

8. Her kan du se at rabatt-listen har fått nytt navn

Sett nytt navn på rabatt kategori.jpg

Kunder må være innlogget for å få rabatten

Vi gjør oppmerksom på at kunder må være innlogget i nettbutikken for å få rabatten som er lagt på den aktuelle kundegruppen.

Hva skjer dersom en vare ligger i to rabatt-lister? 

Dersom en vare ligger i to rabatt-lister, så vil varen få den beste rabatten. Altså, dersom en vare ligger både i kategori for 10 % og i kategorien for 20 % - så vil varen bli rabattert med 20 %.

Tips! Når du jobber med rabatter, test alltid at rabattene fungere som tenkt i nettbutikken.

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss