Meny

Legg varer i flere kategorier med bruk av produktverktøyet

Hvorfor bruke produktverktøyet til å legge varer i kategori? 

En kategori er en liste med varer. En vare kan ligge i flere kategorier. I screen shot nedenfor ligger det 5 stk. varer i merke-kategorien "Setra": 

Hva er en kategori_Setra.jpg

De samme varene ligger også i rabatt-kategorien "Rabatt 10%": 

Hva er en kategori_Rabatt10.jpg

Når man skal legge varer i flere kategorier, vil det være mest effektivt å bruke produktverktøyet til dette. Ved bruk av produktverktøyet vil vi i denne hjelpeartikkelen vise hvordan man effektivt kan legge de 5 varere i kategoriene "Setra" og "Rabatt 10 %" samtidig. 

Steg for steg: Legge varer i kategorier ved bruk av produktverktøyet

Filtrer ut varer og legg varer i kategorier

1.-2. Gå til Arkiv → Produkter og du er inne på Produktverktøyet

3. Finn varene som skal legges i kategori.
Her har vi søkt på "Setra", men filter kan også lages i produktverktøyet. Nederst i artikkelen ligger mer detaljerte artikler rundt dette. 

4. Huk av varene 

5. Trykk på "Legg i kategori" 

6. Vi huker av rabatt-kategori "Rabatt 10%" 

7. Vi huker av merke-kategori "Setra" 

8. Trykk "Legg til" 

Legg varer i flere kategorier samtidig.jpg

Varene ligger nå i kategori-listene

9. - 11. I etterkant kan man se at varene ligger i listen til den aktuelle kategorien. I screen shot under har varene eksempelvis blitt lagt i merke-listen "Setra" 

Kategori-liste for merket Setra.jpg

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss