Meny

E-post logg i nettbutikken

Via E-post loggen kan du se all E-post som sendes fra nettbutikken din. Du har også tilgang til feillogg som viser E-poster som er forsøkt sendt men har feilet med tilhørende feilmelding. 

Postloggen

Eksempler på E-poster som sendes fra nettbutikken kan være 

 • Ordrebekreftelser
 • Nyhetsbrev
 • Kvittering på ordrebekreftelser til den som administrer nettbutikken
 • Endre / glemt passord E-post
 • Tilbakemelding fra nettbutikken i forbindelse med bruk av kontaktskjema

Gå fra sidebyggeren → Logger → E-post logg

Postloggen.jpg

Filtrere søkeresultat i mail loggen

 1. Mail type: du kan velge mellom å sortere på ordrebekreftelser, nyhetsbrev, tilbakemelding fra kontaktskjema eller passord.
 2. Mottaker: Du kan også sortere ut e-post på mottakeradresse. Eksempelvis om en kunde ikke har mottatt ordrebekreftelse kan du søke etter mottakeren direkte på e-postadresse og se om e-post er sendt eller om den har feilet.
 3. Dersom en e-post har feilet ser du det i kolonnen "feiler", da trykker du deg inn på den aktuelle sendingen for å se grunnen til at den har feilet → trykk så på knappen Feillogg.

Hvorfor feiler utsendingen av E-post?

Av og til vil du kunne se at E-post sendt fra nettbutikken har feilet, under kommer beskrivelser av hva årsakene kan være:

 • Søppelpost
  I 95% av tilfellene har mailen mest sannsynlig havnet i mappen for søppelpost hos mottaker. Noen domener kan ha ganske avanserte mailklienter, så det kan være vanskelig å grave opp denne om mottaker rapporterer at den ikke kommer frem. Veldig ofte vil ikke dette bli rapportert som feil i vår logg.

 • Reklamepost
  Flere og flere mailtilbydere støtter automatisk kategorisering av mailer, og de har ofte en egen kategori for reklame. I noen tilfeller kan mailen ha blitt sortert som reklame, så det er verd å spørre kunden om dette - spesielt hvis det er mailer som yahoo, gmail, outlook eller hotmail.

 • Hard bounce
  Når en E-post feiler pga. hard bounce blir mail adressen blokkert av filteret vårt, opplever du dette bør du kontakte oss for nærmere sjekk. Grunner til at dette skjer: 
  • Mailadressen eksisterer ikke
  • Mailserveren som man sender mail til, har blokkert mailadressen det sendes mail fra.

 • Soft bounce
  Det kan være mange grunner til at en E-post feiler med soft bounce men ikke alle grunnene plukkes opp av vårt filter
  • Innboksen til mottaker er full
  • Mailboksen er ikke konfigurert skikkelig
  • Mailboksen er inaktiv
  • Mailserveren til mottaker er offline eller nede
  • Mailserveren til mottaker har sendt for mange mail over en kort periode
  • Domenet til mottaker sin mail eksisterer ikke (kan gi hard bounce og)
  • E-posten sendt ut matcher ikke kravene til mottaker sin mail server (policy, spam, virus, DMARC osv)
  • E-posten kan ikke bli videresendt mellom servere
  • Andre grunner

Når bør jeg være obs på E-post som blir tatt av filteret i nettbutikken?

Om du har veldig mange mailer som feiler, (over 1000 på en kort periode) Det trenger ikke være unormalt at 1000 mailer feiler, det kommer helt an på bruk av mail. Driver du en stor nettbutikk og har mange brukere og samtidig sender ut nyhetsbrev, så bør man også regne med at noen sendinger av E-post feiler.

 

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss