Meny

Hvordan importere produktbilder

Ved å navngi produktbilder riktig, så vil de koble seg til riktig produkt i nettbutikken når de importeres.

Hovedbilde

Filnavnet skal spesifiseres med varenummer/SKU. Filnavnet lagres slik: varenummer.jpg
Eksempelvis for en vare med varenummer: KH100
Filnavn = KH100.jpg

Relaterte bilder

Dette er bilder som vises i tillegg til hovedbildet. Filnavn lagres slik: varenummer_1.jpg
Relaterte bilder må alltid ha _1 tilslutt i filnavnet. Når man ønsker flere relaterte bilder kan man sette _2 og _3 etc.
Eksempelvis: KH100_1.jpg KH100_2.jpg KH100_3.jpg (dersom man har tre relaterte bilder)

Variansvarebilder

Bilder som skal knytte seg til ulike varianser må lagres med filnavn på følgende måte:
variansvarenummer.jpg
Eksempelvis: KH100-blå.jpg KH100-grønn.jpg KH100-lilla.jpg

varians-bilder.jpg

Importere varebilde

Import funksjonen finner du i webportalen under arkiv-innstillingene.
(Arkiv → Arkiv innstillinger → Import → Varebilde import)

velg målmappe.jpg

  1. Hent inn bildene du ønsker å importere
  2. Trykk Start opplasting

hent inn bilder.jpg

Her ser du hvordan bildene har knyttet seg til de ulike fargene

Bildene koblet til variansene.jpg

I nettbutikken vil du se at når du velger en farge i menyen, så endrer bildet seg:

Ferdig resultat.jpg

 

NB! Dersom produktnummeret ditt inneholder en understrek, eksempelvis 1234_99 så vil dette påvirke logikken i systemet ved at bilder ikke vises der de skal.

 

 

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss