Meny

Del-kreditere webordre

I denne hjelpeartikkelen vil vi vise hvordan man del-krediterer en webordre i nettbutikken, samtidig som vi vil vise de automatiserte prosessene rundt opprettelse av kreditnota fungerer.  

Del-krediter webordre

I dette eksempelet skal vi kreditere webordre 116 i nettbutikken:

1. Huk av varene som skal krediteres

2. Trykk på ikonet for kreditering

3. Her får du et kontrollspørsmål om merkede ordrelinjer skal krediteres og du kan evt. gjøre korrigeringer. Trykk tilslutt "Ok"

Del-kreditere webordre_1.jpg

4. Webordre er nå kreditert og har fått betalingsstatus "Del-kreditert"

5. Ordrelinje er også merket "Kreditert"

Del-kreditere webordre_2.jpg

Automatiserte prosesser som nå utføres:

→ Kreditnota blir automatisk opprettet i AeB og i ditt skybaserte regnskap
→ Kreditnota blir automatisk blitt bilagsført i ditt skybaserte regnskap
→ Betalingsleverandør har automatisk fått beskjed om å tilbakebetale kunde det krediterte beløp

Kreditnota i Atlantic eBridge (AeB) 

I Atlantic eBridge, som er "broen" mellom nettbutikken og ditt skybaserte regnskap, vil du finne kreditnota opp mot webordre 116 under Fakturaer. 

Kreditnota har fått fakturanummer 10012 og har status "Suksess": 

Del-kreditering_AeB.jpg

Kreditnota og bilagsføring i ditt skybaserte regnskap

I regnskapet er kreditnota automatisk opprettet, og på kundekonto vil du se at kreditnota er automatisk billagsført. Gå til kundekonto med å trykke på kundenavn:

Del-kreditering_Regnskap_1.jpg

Inne på kundekonto, gå til fanen "Åpne poster" og "Alle poster" → her kan du se at kreditnota 10012 automatisk har blitt billagsført: 

Del-kreditering_Regnskap_2.jpg

Går du inn på billaget, her "12-2023" vil du se at kundekonto blir motpost til konto for innbetaling av webordrer i disse tilfeller.

Del-kreditering_Regnskap_3.jpg

Oppgjør fra betalingsleverandør blir redusert

Betalingsleverandør vil tilbakebetale nettkunde det krediterte beløp og oppgjørsrapporten vil spesifisere det redusert beløp. Vi har også automatiske løsninger for bilagsføring av oppgjør. 

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss