Meny

Fakturere webordre

Hva sier kjøpsloven?

Kjøpsloven sier at man ikke skal overføre betalingen fra kunden sin konto eller utstede faktura før varene faktisk blir sendt.

Hva må du gjøre?

Når webordre er klar for sending, trenger du kun å fullføre transaksjonen på webordre, så vil automatiske prosesser settes i gang. 
→ automatisk blir faktura opprettet opprettet i Atlantic eBridge og i ditt skybaserte regnskap
→ automatisk har faktura blitt bilagsført i ditt skybaserte regnskap
→ automatisk får betalingsleverandør beskjed om at webordre er godkjent og du vil motta oppgjør fra betalingsleverandør

I denne hjelpeartikkelen vil vi gå gjennom disse stegene. 

Fullfør transaksjonen

Gå inn på gjeldende webordre i nettbutikken, i dette eksempelet webordre 113: 

1. Trykk på den grønne pilen "Fullfør transaksjon på denne ordren" 

2. Når alle varene skal trekkes (slik som i dette eksempelet), trykk "ok" 

Fakturere en webordre_1.jpg

3. Betalingsstatus blir oppdatert til "Fullført"

4. Betalingsstatus oppdaterer seg også på ordrelinjer

Fakturere en webordre_2.jpg

Automatiserte prosesser som nå utføres:

→ Faktura blir automatisk opprettet i Atlantic eBridge og i ditt skybaserte regnskap
→ Faktura blir automatisk blitt bilagsført i ditt skybaserte regnskap
→ Betalingsleverandør har automatisk fått beskjed om at webordre er godkjent og du vil motta oppgjør fra betalingsleverandør

Faktura i Atlantic eBridge (AeB)

I Atlantic eBridge, som er "broen" mellom nettbutikken og ditt skybaserte regnskap, vil du finne faktura opp mot webordre 113 her: 

1. Gå til Fakturaer

2. Her ser du faktura som nettopp ble laget og overført - faktura har da status "Suksess" i AeB. Webordre 113 har fått fakturanummer 10006. 

Faktura i AeB.jpg

Faktura og bilagsføring i ditt skybaserte regnskap

Faktura 10006 finner du i ditt skybaserte regnskap: 
 
1. Faktura 10006 har automatisk blitt satt på "purrestopp" ettersom det er betalingsleverandør som skal kreve inn pengene.

2. Gå inn på kunde

Faktura i skybasert regnskap.jpg

3. Gå inn på fanen "Åpne poster"

4. Her har faktura automatisk blitt postert. Gå inn på bilagsnr, her "6-2023"

Åpne poster.jpg

Her ser du at kundekonto blir motpost til konto for innbetaling av webordrer:

5. Konto 1500 (konto for innbetalinger av webordrer) 
6. Kundereskontro

Posteringer.jpg

Oppgjør kommer fortløpende fra betalingsleverandør

Når oppgjør fra betalingsleverandør har kommet inn, bokføres innbetalingen opp mot konto for innbetalinger av webordrer og kundereskontro. Vi har også automatiske løsninger for bilagsføring av oppgjør. 

 

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss