Meny

Lag et pakkeprodukt

Innledning

Pakkeprodukt er en av våre tilleggsmoduler som gir deg mulighet til å skreddersy pakkeløsninger til kundene dine. Er du interessert i denne løsningen finner du kontaktskjema i bunnen av denne hjelpeartikkelen.

pakkeprodukt.jpg

Dersom du bruker en ekstern løsning til oppretting av varer, må du lage delene av pakkeproduktet før du kan sette sammen pakken i nettbutikken. Da vil du følge beskrivelsen fra Sett sammen pakken

Lag en vare for pakkeproduktet

1. Start i Arkiv --> Produkter --> aktuell varegruppe
2. Trykk på sol ikonet for å opprette et "Nytt produkt"

Opprett en ny vare.jpg

1. Gi pakkeproduktet et navn og varenummer (SKU). I dette eksempelet lages en skipakke bestående av ski, sko, bindinger og staver
2. Trykk opprett

Navn og vare.nr.jpg

Opprett varians av pakkeproduktet

 1. Gå til "Varianter" fanen
 2. Trykk på "Varians konfigurasjon"

pakkeprodukt varians.jpg

 1. Skriv inn variansdimensjon
 2. Skriv inn de ulike verdiene
 3. Trykk på generer variantprodukter

Varians konfigurasjon.jpg

 1. Om de ulike variansene skal ha forskjellig bilde, så kan man endre det her
 2. Alle variansproduktene får et eget SKU (basert på hovedvare.nr + varians verdi)

varians bilder.jpg

Gi pakkeproduktet innhold

1. Gå til "Innhold" fanen 
2 og 3. Legg inn passende ingress og produktbeskrivelse som beskriver pakkeproduktet godt. 
4. Legg til bilde(r)

Legg til tekst, bilde_1.jpg

Sett sammen pakken

1. Gå til fanen "Pakkeprodukt" 
2. Trykk på "Lag pakkeprodukt"

Pakkeproduktfanen.jpg

Legg til Komponenter

I dette eksempelet er komponentene Ski, sko, staver og bindinger.

1. Navngi den første komponenten
2. Er det påkrevd med kjøp av denne komponenten?
3. Består komponenten av varianser kan du her styre om alle variansene er tilgjengelige fra pakkeproduktet.
4. Produkt visningstype bestemmer hvordan varene skal presenteres under pakkeproduktet.
5. Variansprodukt visningstype bestemmer hvordan variansvarer presenteres under pakkeprodukt
6. Klikk OK, når du er fornøyd

Legg til komponent.jpg

Hent inn produkter

Under ser du at det er opprettet fire ulike komponenter som pakkeproduktet skal bestå av. Neste steg er å koble produkter til de ulike komponentene:

1. Trykk på "Velg produkter" for å hente inn produktet

Legg produkt på komponenet.jpg

1. Søk etter produktet du vil hente inn i pakkeproduktet. 

Dersom du skal hente inn en vare som har varianser, som vist på eksempelet under, må du være påpasselig med å velge hovedvaren. 

Søk opp varer til komponent.jpg

 

Pakke innstillinger

 1. Å endre rekkefølgen på komponentene, gjøres enkelt i form av drag and drop. Tenk gjennom hva som er naturlig rekkefølge. I eksempelet under er komponentene med variansvarer plassert først, med et forhåndsvalgt, men valgfritt produkt helt i bunnen.
 2. Her ser du et eksempel på at produktet er valgt som en del av pakken, men man kan velge det bort og fortsatt få rabatten knyttet til pakken. 
 3. Du kan sette en prosentrabatt som vil inntreffe ved kjøp av pakkeproduktet.
 4. Her får du en oversikt over kalkulasjonen av rabatten.  

Pakke innstillinger.jpg

Plasser og publiser pakkeproduktet

Når pakkeproduktet er ferdig må du plassere det i menyen. Ut ifra plasseringen får produktet en logisk URL.  
Plasser i meny.jpg

Publiser når alt er klart

Publiser pakken.jpg

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss