Meny

Overfør varer til Google Shopping og Facebook Product Catalog

Hvordan kan dette gjøres?

Med bruk av modulene Uni Google Shopping og Uni Facebook Product Catalog vil varer fra din nettbutikken automatisk bli overført Google Shopping og Facebook Product Catalog når minimumskrav til varer er på plass. I denne hjelpeartikkelen kan du lese om minimumskravene til produkter fra de eksterne katalogene og hvordan man aktiverer varer til de eksterne katalogene. (Modulene kan bestilles enkeltvis.)

Minimumskrav til produkter:

 • Varenavn
 • Pris
 • Ingress eller Produktbeskrivelse (helst begge deler)
 • Bilde (helst bilder på hvit bakgrunn)
 • Merke / Brand
 • GTIN/EAN
  Det er kun Google Shopping som krever EAN/GTIN. Dersom nettbutikken selger egenproduserte varer, så tillates det at man merker produktene som «Egenprodusert».
 • Kategori-kobling innenfor Google sitt kategori-register
  Dette er også kun et krav hos Google Shopping. Varer eller varekategorier må kobles mot en relevant varetype innenfor Google sitt kategori-register.

Aktivering av enkeltvarer 

Denne fremgangsmåten benyttes sjelden, da det fort blir mye jobb å måtte aktivere varer en-og-en. Det kan likevel utføres fra varekortet i nettbutikken på denne måten: 

1. Inne på varen, gå til fanen "Eksterne produktkataloger" 
2. - 4. Velg Google varekategori som passer best til produktet
5. Huk av at varen skal sendes til Google Shopping
6. Huk av at varen skal sendes til Facebook Product Catalog
7. Lagre

Velg varegruppe_ekstern katalog 1_1.jpg

Aktivering av varer fra varekategori 

Dette er den mest vanlige fremgangsmåten, da den er mer effektiv – og stort sett er tilstrekkelig dersom varer i en og samme kategori representerer samme varetype.

1. Gå til ønsket varekategori, i dette eksempelet "Vinterjakker" 
2. Trykk på ikonet for "Kategori detaljer"
3. Gå til fanen "Eksterne produktkataloger"
4. - 6. Velg Google varegruppe id
7. Velg varer som skal gjøres tilgjengelig i Google Shopping. Velg enten alle produkter, eller velg varer. 
8. Velg varer som skal gjøres tilgjengelig i Facebook Product Catalog. Velg enten alle produkter eller velg varer. 
9. Lagre

Varekategori_Google Shopping og FB Product Catalog.jpg

Aktivering av varer fra varegruppe

Denne fremgangsmåten er vanlig for nettbutikker som benytter varegrupper fremfor varekategorier som meny-struktur i nettbutikken, her vil fremgangsmåten være slik: 

1. Gå til Arkiv > Produkter > Velg ønsket varegruppe, her "Pop & Rock" 
2. Klikk på knappen for «Mappe egenskaper» 
3. Gå til fanen "Eksterne produktkataloger"
4. - 6. Velg Google varegruppe id
7. Dersom alle varer i varegruppen skal gjøres tilgjengelig i Google shopping, velg "Alle produkter" (eller velg de som skal sendes)
8. Velg varer som skal gjøres tilgjengelig i Facebook Product Catalog. Velg enten alle produkter eller velg varer. 
9. Lagre

Varegruppe_Google Shopping_FB Catalog.jpg

 

Statusoversikt over alle produkter sendt til eksterne produktkataloger

Fra nettbutikken, så finnes en statusoversikt for alle varer som er forsøkt overført til eksterne produktkataloger (Menyvalg: Nettbutikk – Eksterne produktkataloger)

I denne oversikten gis en oversikt over alle produkter som har blitt overført – samt produkter som ikke har blitt overført. Typiske årsaker til at produkter ikke blir overført, er manglende informasjon – f.eks.:
- Ingress og produktbeskrivelse mangler
- Bilde mangler
- Brand mangler
- GTIN/EAN mangler
- Etc.

Når et produkt har blitt tilført manglende informasjon, så vil nettbutikken på nytt forsøke å overføre varen til eksterne produktkataloger.

Denne statusoversikten er derfor veldig nyttig mht. kvalitetssikringen av vareinformasjonen som er påkrevd fra de eksterne produktkatalogene. Se eksempelvis screen shot nedenfor: 

1-2. Her finner du statusoversikten
3. Her velger du hvilken katalog, Google Shopping eller Facebook Product Catalog
4. Her kan du filtere listen opp mot status på produkter
5. Her et et eksempel på et produkt som har blitt overført og har status Sucsess
6. Her er et eksempel på en produkt som ikke har blitt overført hvor Google Shopping rapporterer tilbake at produktet mangler GTIN

Ekstern katalog oversikt.jpg

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss