Meny

E-poster som sendes automatisk fra nettbutikken

Hvilke e-poster sendes automatisk? 

Fra nettbutikken vil det kontinuerlig gå ut e-poster til nettkunder / nettbutikk-eier automatisk. Nedenfor er eksempler på automatiske e-poster som sendes fra nettbutikken: 

Glemt passord

Når en nettkunde har trykket "Glemt passord" i forbindelse med innlogging til Min Side, så går det automatisk ut en "Endre / glemt passord" mail til nettkunde slik at han/hun kan opprette et nytt passord. 

Mail_Endre glemt passord.jpg

Kontakt oss

Når en nettkunde har fylt ut et typisk tilbakemeldingsskjema i nettbutikken, vil tilbakemeldingen automatisk bli sendt til nettbutikk-eier for videre behandling. 
Disse skjemaene har stort sett et kommentar-felt også hvor kunde legger igjen en melding.  

Mail_Kontakt oss.jpg

Ordrebekreftelser

Ordrebekreftelser går automatisk ut til nettkunder, med kopi til nettbutikk-eier ved gjennomføring av kjøp i nettbutikken. 

Mail_Ordrebekreftelse.jpg

B2B Kunderegistrering - del 1

B2B nettbutikker ønsker ofte at kunder skal kunne lage konto i nettbutikken selv, men at de godkjenner kunder før de får tilgang til nettbutikken. Når kunde har fylt ut kunderegistreringen, går det en e-post til nettbutikk-eier for godkjenning av kunde. 

Mail_Kunderegistrering1.jpg

B2B Kunderegistrering - del 2 

Når nettbutikk-eier har godkjent en kunde, går det automatisk ut en e-post til sluttkunde. (Passord oppretter kunde ved registrering)

Mail_Kunderegistrering_2.jpg

Andre

Eksemplene ovenfor er standard automatiske e-poster som sendes ut fra nettbutikken, men ved behov setter vi opp andre tilpassede automatiske e-poster.  

Hvor finner jeg sendte e-poster?

Alle e-poster som går ut fra nettbutikken kan man finne igjen i e-post loggen i nettbutikken: 

1.- 2. Gå til Struktur > Logger > E-post logg 

3. I E-post loggen kan man filtrer ut e-poster på:
Emne, E-post avsender, E-post mottaker, Mail type (nyhetsbrev, passord, ordrebekreftelse etc.) og Dato.

4. Når man har lagt inn søkekriteriet trykker man på "Filter", og søkeresultatet vil bli synlig i listen nedenfor. 

E-post logg.jpg

Slik kan du lese en sendt e-post

I E-post loggen kan man lese utsendte e-poster. Først, finn e-posten du ønsker å lese. I vårt eksempel vet vi at sara@test.no skal ha fått en "Endre / glemt passord" - mail og vi ønsker å finne denne. 

1. Vi velger "Password" som mailtype

2. Vi trykker "Filter" og søkeresultat for "Endre / glemt passord" kommer frem i listen

3. Vi går inn på ønsket e-post 

E-post logg_2.jpg

4. Vi trykker på øye-ikonet og slik ser man meldingen som er sendt til kunde

E-post logg_3.jpg

Når en e-post feiler ved utsendelse

Dersom en e-post skulle feile, så logger systemet en beskrivelse på hvorfor e-posten ikke har blitt levert. 

1. Gå inn på e-posten som har feilet - Dersom "Feiler" har status = 0, så er det ingen feil og e-post er levert. Dersom "Feiler" har status = 1 eller mer, så har ikke e-post blitt levert til mottaker(e). 
(Nyhetsbrev sendes eksempelvis til flere mottakere, da kan "Feiler" har status større enn 1)

E-post feiler_1.jpg

2. Trykk på "Feillogg"  

3. Her er beskrivelse på hvorfor e-post har feilet. I dette eksempelet, så er e-post svartelistet (blacklisted) og derfor ikke levert. 

E-post feiler_2.jpg

"Img"

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med oss på tlf.: 70 33 21 90, eller skriv til oss via vårt
kontaktskjema.

Kontakt oss